Pracowita jesień w Czarnem

Wśród działań projektu Pracowita jesień w Czarnem ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty modelarskie połączone z pokazem obiektów latających. Założeniem tego przedsięwzięcia było zaangażowanie w modelarstwo obecnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle wraz z rodzicami oraz byłych uczniów-a obecnie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Większość uczestników projektu to społeczność lokalna Czarnego, ale też kilku gimnazjalistów i osób dorosłych przyjeżdżało na warsztaty z innych części miasta. Jak widać na filmiku założenia udało się zrealizować. Warsztaty były doskonałą okazją do zacieśniania więzi rodzinnych i społeczności lokalnej, u kilku młodych osób narodziła się pasja modelarstwa. Pokaz latania szybowca i quadrocoptera były świetnym dopełnieniem warsztatów i dowodem na to, że warto poświęcać się pasjom.